ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

Our customers 71
Our customers 70
Our customers 69
Our customers 68
Our customers 67
Our customers 66
Our customers 65
Our customers 64
Our customers 63
Our customers 62
Our customers 61
Our customers 60
Our customers 59
Our customers 58
Our customers 57
Our customers 56
Our customers 55
Our customers 54
Our customers 53
Our customers 52
Our customers 51
Our customers 50
Our customers 49
Our customers 48
Our customers 47
Our customers 46
Our customers 45
Our customers 44
Our customers 43
Our customers 42
Our customers 41
Our customers 40
Our customers 39
Our customers 38
Our customers 37
Our customers 36
Our customers 35
Our customers 34
Our customers 33
Our customers 32
Our customers 31
Our customers 30
Our customers 29
Our customers 28
Our customers 27
Our customers 26
Our customers 25
Our customers 24
Our customers 23
Our customers 22
Our customers 21
Our customers 20
Our customers 19
Our customers 18
Our customers 17
Our customers 16
Our customers 15
Our customers 14
Our customers 13
Our customers 12
Our customers 11
Our customers 10
Our customers 9
Our customers 8
Our customers 7
Our customers 6
Our customers 5
Our customers 4
Our customers 3
Our customers 2
Our customers 1

ความเป็นมาของเรา

แต่เดิมการรับประทานอาหารของคนไทยจะนิยมปรุงอาหารเองเพื่อ รับประทานภายในครัวเรือน หรือแบ่งปันในหมู่ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน แต่เมื่อมีเทศกาลงานบุญ การจัดเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานจำนวนมาก ผู้มีฝีมือทางการประกอบอาหารก็จะมาช่วยกันปรุง อาหารเพื่อเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน ต่อมาเมื่อความนิยมในการจัดเลี้ยงเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีน ซึ่งเข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมอย่างมาก อีกทั้งยังแพร่หลายไปในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน จังหวัดนครปฐม

 

ผลงานในเดือนที่ผ่านมา

เรามีผลงานมากมายในการจัดงานทุกเดือน ลูกค้าสามารถเข้ามาดูสถานที่จริงได้ ตามงานที่ไกล้เคียง หรือตามที่ลูกค้าสะดวก

รูปผลงานรูปแบบโต๊ะและโบว์ที่ออกบ่อยๆ

ทางร้านมีสีโบว์และผ้าปูโต๊ะหลากหลายสีไว้ให้บริการลูกค้าเพื่อตอบโจทย์งานของลูกค้าที่มีหลากหลาย ซึ่งทางลูกค้าสามารถเลือกสีได้

รูปผลงานเมนูเบื่องต้นที่ออกบ่อยๆ

เป็นรายการที่ทางร้านนำเสนอให้ทางลูกค้าทานบ่อยๆ แล้วลูกค้ากลับมาสั่งใหม่อยู่บ่อยๆ ซึ่งทางร้านมีหลากหลายเมนูไว้นำเสนอกับทางลูกค้า